Ökat personval

Motion 2018/19:1922 av Johanna Jönsson (C)

av Johanna Jönsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett införande av enmansvalkretsar eller fullt personval vid val till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en lång tradition av partiföreträdarskap. I partiföreträdarskapet uppstår en naturlig svårighet för väljarna att veta om det är partiet eller en kandidat man röstar på. En väljare sätter sitt kryss för en kandidat som kan bli personvald men som i slutänden blir en del av partiet.

Det är ett demokratiskt problem att riksdagsledamöterna har en så svag ställning i förhållande till sitt parti liksom den rent faktiskt svaga ställningen i förhållande till regeringen. I ett demokratiskt land borde det vara väljarens önskan om företrädare som står över partiernas val av kandidater men också politisk linje.

Det kan också för väljarna framstå som att man röstar på ett parti och att det är det partiet som sedan bestämmer vem som ska inneha riksdagsmandaten. När en enskild ledamot väljer att avvika från partilinjen eller helt lämna partiet så kan det för väljarna vara svårt att förstå.

För att stärka medborgarnas inflytande över politiken, göra systemet tydligare för väljarna och för att stärka de enskilda riksdagsledamöternas position finns det all anledning att överväga att införa enmansvalkretsar eller fullt personval.

Johanna Jönsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)