Ökat nationellt stöd för elever med diagnosen dyslexi

Motion 2020/21:260 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat nationellt stöd för elever och ungdomar med diagnosen dyslexi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många skolor är duktiga på att tillhandahålla stöd och hjälpmedel för elever med dys­lexi men det finns också väldigt många skolor som inte har eller kan erbjuda det stöd eleverna har rätt till. Detta är en av följderna med kommunaliseringen av skolan och ofta är det elever med särskilda behov som drabbas vid kommunala besparingar. Det finns även exempel på när föräldrarna själva fått bekosta hjälpmedel till sina barn i skolarbetet.

För att öka möjligheterna för barn och ungdomar bör man i alla regioner och kom­muner införa en hjälpmedelscentral samt kontinuerlig utbildning för lärare och skol­personal efter nationella riktlinjer för att kunna erbjuda dessa elever det stöd dom har rätt till.

 

 

Magnus Persson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-22 Granskad: 2020-09-22 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)