Ökat bostadsbyggande på landsbygden

Motion 2017/18:615 av Anna-Caren Sätherberg och Kristina Nilsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kristina Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta om- och nybyggnation på Sveriges landsbygd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Ökat bostadsbyggande har varit en prioriterad fråga sedan valet 2014. Otroligt mycket har också hänt tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen. Men, det behövs fler bostäder på Sveriges landsbygd. Dels därför att befolkningen ökar, men även för att bostadsbeståndet bland landets kommuner behöver moderniseras som ett led i vårt fortsatta samhällsbygge.

Vi vet att det finns många olika anledningar för människor att välja att bo eller att flytta till landsbygden. Där finns naturen, där finns lugnet och tryggheten. Där finns naturresurser, de gröna näringarna och besöksnäringen. För att landsbygden ska kunna utvecklas än mer så måste möjligheten till att bygga om och bygga nytt finnas. Det är även många av våra äldre som vill bo kvar på landsbygden men oftast finns inte den möjligheten eftersom det saknas tillräckligt med äldreboenden.

Ett problem med byggandet på landsbygden är att värdet på den nybyggda fastigheten oftast inte är vad marknadsvärdet skulle behöva vara. Det medför att antingen får ägarna gå in med ett stort eget kapital eller med ett lån som är riskfyllt med dåliga förutsättningar. Unga människor drabbas mest eftersom de inte hunnit bygga upp något eget kapital.

För att skapa de rätta förutsättningarna för byggande av egen bostad, flerfamiljshus och äldreboenden på landsbygden vill vi att det ses över hur man kan underlätta om- och nybyggnad av bostäder på Sveriges landsbygd.

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)