Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ökat anslag till lokala linjer vid högskolan i Falun-Borlänge

Motion 1990/91:Ub619 av Arne Mellqvist och Bengt-Ola Ryttar (s)

av Arne Mellqvist och Bengt-Ola Ryttar (s)
När ''Bergslagspaketet'' kom valde högskolan i
Falun/Borlänge att använda bl.a. detta till att starta två nya
ingenjörslinjer i stället för att ge kortare kurser. Genom att
på detta sätt utnyttja medel för fristående kurser till att
driva lokala linjer har inte utbudet av kortare kurser varit
så stort.
De nya ingenjörslinjerna introducerades 1988 och
högskolan, som var med i försöksverksamheten, har nu fem
linjer i kursutbudet. Vid försöksverksamhetens slut 1993
ska alla lokala linjer vara nedlagda och ingenjörerna
utbildas enligt den nya ingenjörsutbildningen.
Skolans medel för fristående kurser som hittills använts
till längre linjeutbildningar minskas enligt propositionen nu
kraftigt, medan de högskolor som använt dem
huvudsakligen till kortare fristående kurser, får behålla
dem, eftersom inga lokala linjer finns att samordna. Den
injektion som ''Bergslagspaketet'' var avsedd att vara får
därmed mindre verkan.
I budgetpropositionen minskas anslagen för dessa
utbildningar med drygt 800 000 kr. per indragen linje. Om
indragningen halverades skulle högskolan kunna fortsätta
att utveckla sina utbildningar. Som exempel startar i höst en
80-poängsutbildning till ingenjör på halvfart i Ludvika. Den
är avsedd för redan yrkesverksamma ingenjörer. Liknande
utbildningar planeras i andra delar av länet. De är av stor
vikt i det arbetsmarknadsmässiga läget och med den
utbildningsprofil vårt län har, men om medelsindragningen
sker i den utsträckning som föreslås i propositionen, kan
projekten inte genomföras. Det är därför angeläget att
förutsättningarna för att vidareutveckla och genomföra de
ovan nämnda utbildningarna snarast möjligt förbättras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förutsättningarna för att
vidmakthålla utbildningen inom lokala linjer/fristående
kurser.

Stockholm den 24 januari 1991

Arne Mellqvist (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)