Ökade befogenheter för rättsväsendet

Motion 2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen

2015/16:2827

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Ökade befogenheter för rättsväsendet

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1. Ökad säkerhet i domstol

2. Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning tillåts

3. Överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning

4. Sänkta krav för användning av hemliga tvångsmedel

5. Tillgång till abonnemangsuppgifter

6. Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

7. Inför brottsprovokation

8. Lättare att använda kameraövervakning

9. Tullverkets befogenheter

10. Rättsligt giltiga förhör

11. Tuffare tag i problemområden

12. Tillåt kräksirap

13. Skärpning av reglerna för passhantering

14. Samtalsordningen för nödsamtal till SOS-larm

15.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)