Ökad trygghet och minskad brottslighet

Motion 2014/15:1758 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag till skärpta straff för brott som dråp, synnerligen grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot, grovt olaga tvång, narkotikabrott samt köp av sexuell handling av barn.

Motivering

 

Brott kan aldrig tolereras. De kränker människors frihet och rätt till sin egendom. Det är ingen enkel väg att minska brottslighet och öka tryggheten i samhället. Det ska dock vara klart att samhället inte accepterar brottslighet.

Vi har som människor ett eget ansvar att ta i vår vardag. Det handlar om att stå upp för oss själva och människor i vår omgivning. Det handlar om viktigt arbete som sker av enskilda inom exempelvis grann- och båtsamverkan. Viktigt är också att betona betydelsen av utbildning och arbete. Att lyckas i skolan och att kunna försörja sig ger framtidstro. Till det finns vissheten om att samhället reagerar om eller när ett brott begås.

De senaste åren har en serie av viktiga reformer beslutats av riksdagen, på förslag av Alliansen, som lägger en grund för ökad trygghet. Fler poliser, skärpta straff för flera brott och särskilda satsningar på grov och organiserad brottslighet är exempel på det. Det är viktigt att det arbetet fortsätter.

Ett naturligt och rimligt steg att ta är att skärpa straffen för grova brott. Straffen för brott som dråp, synnerligen grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot, grovt olaga tvång, narkotikabrott samt köp av sexuell handling av barn bör skärpas. I Regeringskansliet finns lagstiftning för sådana här straffskärpningar förberedda. Regeringen bör därför skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag på skärpta straff enligt ovan. Det bör ges regeringen tillkänna.

 

 

.

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)