Ökad trygghet för alla – en rättspolitik för framtiden

Motion 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP)

av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2012/13:Ju249

av Maria Ferm m.fl. (MP)

Ökad trygghet för alla – en rättspolitik för framtiden

MP2110

1 Sammanfattning

I denna motion presenteras en samlad politik för hur människors trygghet i Sverige kan öka på riktigt – utan ineffektiva och kosmetiska insatser som ökad övervakning och fler poliser. Miljöpartiet arbetar för ett samhälle där trygghet skapas genom tillit till varandra och tilltro till framtiden snarare än misstänksamhet, övervakning och repressiva åtgärder. Vi bygger vår politik på vetenskapligt fungerande metoder och resultat från faktiskt arbete. Riktig trygghet uppstår när brott förhindras eller klaras upp när de väl begåtts, allmänheten får kunskap om detta och förtroendet för rättsväsendet ökar. När det offentliga samhället upplevs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)