Ökad tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga

Motion 2004/05:Bo216 av Ann-Marie Fagerström (s)

av Ann-Marie Fagerström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad tillgänglighet.

Motivering

Riksdagen har tidigare tagit beslut om en handlingsplan som innebär att fram till 2010 ska myndigheter, livsmedelsaffärer, kommunkontor, biografer, skolor med flera göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Men dess värre förefaller många av dem inte se detta arbete som en prioriterad uppgift. På vissa håll har arbetet inte ens påbörjats.

För att uppnå det önskade resultatet krävs starkare formuleringar och som en yttersta åtgärd sanktioner om kraven inte uppfylls. Det är nödvändigt att regeringen förstärker handlingsplanen i den riktning jag här har föreslagit.

Stockholm den 23 september 2004

Ann-Marie Fagerström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)