Ökad tillgång på laddstolpar

Motion 2021/22:1140 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka tillgången på laddstolpar i Sverige och att det krävs en strategi för att öka utbyggnadstakten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska tillgången på laddstolpar ligger i Europabotten samtidigt som intresset för att investera i en laddbar bil ökar. Ökningen beror på att fler och fler vill minska sina fossila utsläpp och minska sina klimatavtryck. Laddbara bilar är stora investeringar för konsumenten och när man väl har beslutat sig för att köpa en laddbar bil så får hindret inte vara att det saknas möjligheter till snabbladdning utmed våra vägar. Inom 10 år kommer hälften av alla personbilar som rullar på våra vägar vara laddbara. Det betyder att utsläppen från personbilar minskar drastiskt vilket är helt i linje med våra klimat- och miljömål.

Enligt organisationen M borde vi idag ha minst ca 25 000 laddstolpar i Sverige men vi har endast ca 13 000 laddstolpar. Tillgången på laddstolpar är väldigt skiftande över landet och över hälften av alla regioner har för få laddstolpar i förhållande till antalet laddbara bilar.

Enligt en EU-rekommendation bör varje medlemsland sträva mot att ha max 10 laddbara bilar per laddstolpe. Sverige är ett av fyra EU-länder som inte når detta mål.

För att förmå fler att byta sin fossildrivna bil till en laddbar bil och för att underlätta för alla som redan anskaffat en laddbar bil så är det viktigt att tillgången på laddstolpar ökar i takt med försäljningen av laddbara bilar. Utbyggnaden måste främst ske utmed våra vägar och det är s.k. snabbladdare som måste prioriteras.

Sverige behöver därför ha en tydlig strategi för att öka tillgången på laddstolpar för laddbara bilar.

Magnus Stuart (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)