Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel

Motion 2022/23:1572 av Dan Hovskär (KD)

av Dan Hovskär (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är idag alltför beroende av import för vår livsmedelsförsörjning. Självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat under många år. För flera livsmedel har vi nu hamnat på en självförsörjningsgrad på under 50 procent. Det innebär att varannan tugga på mattallriken idag är importerad, det är dåligt både för lantbrukarna och Sveriges säkerhet och beredskap.

 

Vi behöver öka produktionen, det ser vi inte i minst i ljuset av Rysslands fruktansvärda invasion i Ukraina. Detta visar att Sverige är oerhört sårbart och att vi på kort tid kan sakna både mat och andra förnödenheter. Tittar vi på vårt grannland Finland så ligger det betydligt bättre till när det gäller självförsörjningsgraden av livsmedel, som idag ligger på ca 85 procent.

 

För att komma tillrätta med detta måste lönsamheten i det svenska jordbruket stärkas. Vi behöver minskat regelkrångel och ge bönderna bättre ekonomiska förutsättningar. Svenskt lantbruk bör klassas som samhällsviktig verksamhet, och förutsättningar för att öka investeringsviljan i svensk matproduktion behövs. Då stärks också det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

 

Det behöver till en kraftigt ökad självförsörjning i Sverige. En tydlig målsättning borde vara att ha en minst 75 procentig självförsörjning av livsmedel. Samtidigt behöver vi titta över och ha en samordning som hjälper kommuner och regioner att utveckla sitt upphandlingsarbete, för att kunna köpa mer svenska livsmedel. 

 

Arbetet med att höja självförsörjningsgraden i Sverige behöver påbörjas omgående och vara långsiktigt för att lantbrukare ska våga satsa och producera mer svensk mat. Detta är samtidigt mycket viktigt även för Sverige säkerhet.

 

 

 

Dan Hovskär (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)