Ökad satsning på forskning och högre utbildning

Motion 2013/14:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen

2013/14:Ub469

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Ökad satsning på forskning och högre utbildning

SD380

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslå extra medel till kärnfysik, geovetenskap och andra liknande forskningsinitiativ i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår inom utgiftsområde 16 anslaget 5:1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslå extra medel till rymdforskning och rymdverksamhet i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår inom utgiftsområde 16 anslaget 3:4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en riskkapitalfond med uppgift att kommersialisera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)