Ökad och förbättrad kollektivtrafik

Motion 2021/22:3198 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3198

av Jens Holm m.fl. (V)

Ökad och förbättrad kollektivtrafik

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Ökad andel kollektivtrafik krävs för en fossilfri transportsektor

3 Kollektivtrafiken behöver en hållbar återstart efter coronapandemin

4 Ett sammanhållet kollektivtrafiksystem med resenären i fokus

5 Staten måste bidra till en tillgänglig, säker och attraktiv kollektivtrafik

6 Nationell handlingsplan för fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken

7 Systematiskt arbete för sänkta taxor för att främja klimatsmarta resesätt

8 Kollektivtrafik och ökad jämlikhet

9 Skattebefria elbussar

10 Avskaffa förmånsbeskattning av kollektivtrafikkort

11 Subventionerna för förmånsbilar

12 Stärk efterlevnaden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)