Ökad kontroll för att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige

Motion 2016/17:1266 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om se över hur Tullverkets uppdrag kan förbättras vad gäller kontroll av utförsel av varor från Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tullverket är den myndighet som kontrollerar in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Kärnverksamheten består i att bistå effektiv handel och motverka brott, att förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken. Tullverkets cirka 2 000 anställda har ett digert uppdrag, under 2014 gjordes över 6 450 beslag av narkotika och dopningsmedel och genomfördes 90 000 fysiska kontroller, t.ex. godskontroller, kontrollvisitationer och kontroller av resenärer.

Den snabba utvecklingen och EU gör det möjligt att flytta människor, varor och information snabbare än någonsin över gränserna. Detta skapar ökat utbud, bättre konkurrens och högre välstånd. Det finns dock baksidor. Detta skapar tyvärr också möjligheter för kriminella att enkelt förflytta illegala varor och stöldgods. Det handlar till exempel om narkotika, läkemedel, alkohol, vapen eller miljöfarliga varor som utsätter Sveriges medborgare för stora risker. Men också utförsel kan vara problem. Exempelvis robotgräsklippare, pass, cyklar och mopeder som genom brott försvinner från enskilda människor och snabbt hamnar utanför Sveriges gränser.

Att råka ut för inbrott i hemmet är för många en oerhörd kränkning. Sällan kan värdet av vad som blivit stulet mäta sig med den känsla av otrygghet och rädsla som brottsoffren upplever. En påverkande faktor till inbrott är givetvis med vilken enkelhet gärningsmannen kan göra förtjänst från stöldgodset, som inte sällan säljs utanför Sveriges gränser.

Tyvärr ser vi idag att Tullverket saknar möjligheter och resurser att kunna utöka kontrollerna av utgående last. Regeringen bör därför se över hur Tullverkets uppdrag kan förbättras vad gäller kontroll av utförsel av varor från Sverige. 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)