Ökad jämställdhet inom idrott och fritid

Motion 2010/11:Kr321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad jämställdhet inom idrott och fritid.

Motivering

Inom fritidssektorn dominerar den manliga normen. Här gynnas män och pojkar på kvinnors och flickors bekostnad. De manligt dominerade idrotterna, såsom fotboll och ishockey, drar till sig betydligt större ekonomiska bidrag än sporter där flickor är i majoritet som till exempel ridning. När flickor bryter könsmönstren och börjar spela fotboll är de ofta hänvisade till sämre tränings- och matchtider och de får i mindre utsträckning än pojkar del av professionellt ledd träning.

Svenskt fritids- och idrottsliv arbetar för att förbättra dessa områden, men fortfarande kan vi se hur långsamt dessa förbättringar går. Även Riksidrottsförbundet konstaterar att det är långt kvar innan de uppställda jämställdhetsmålen kan nås. Jämställdhetsarbetet måste nå ut till alla distrikt, föreningar och styrelser. Det kräver ytterligare insatser.

Regeringen är tydlig i sin bidragsgivning när det till exempel gäller jämställdhet, men man måste även vara det i sin uppföljning. De krav som regeringen uttrycker vid bidragsgivning får inte bara vara tomma ord, utan det måste till konsekvenser när man ser att idrotten inte tar några steg framåt.

För att nå ett mer solidariskt och jämställt fritids- och idrottsliv behöver möjligheterna att stödja utbildningar och verksamheter som på ett genomtänkt sätt bryter förlegade könsmönster uppmärksammas.

Stockholm den 21 oktober 2010

Ann-Christin Ahlberg (S)

Carina Hägg (S)

Karin Åström (S)

Louise Malmström (S)

Marie Nordén (S)

Matilda Ernkrans (S)

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)