Öka friheten för skolan

Motion 2005/06:Ub428 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Öka friheten för skolan 6

4.1 Vikten av ökad lokal frihet 6

4.2 Alternativa läroplaner och kursplaner 6

4.3 Egna ämnen 7

4.4 Profilklasser 7

4.5 Undantag från skyldigheten att sätta betyg 7

4.6 Avskaffa timplanen 8

4.7 Flexibel skolstart 9

4.8 Främja pedagogisk mångfald 9

4.9 Inför möjlighet till vite 9

5 Ge eleverna ökad makt 10

5.1 Forum för inflytande 10

5.2 Stöd för att ta igen 10

5.3 Engagemang är en merit 10

5.4 Rätt att överklaga åtgärdsprogram 11

5.5 Respekt för ställningstaganden 11

6 Arbetsmiljö 11

6.1 Arbetsmiljölagen 12

6.2 Buller 12

6.3 Vägen till och från skolan 13

6.4 Den yttre miljön 13

7 Avskaffa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)