Öka det jämställda företagandet

Motion 2019/20:1082 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara tillåtet att göra vinst även i s.k. välfärdsföretag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett ”jämställt företagande” är viktigt ur ett tillväxt- och rättviseperspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Välfärdssektorn är ett område där många företag drivs av kvinnor. Inom omsorgsbran­schen är till exempel sju av tio företagsledare kvinnor. Enligt en undersökning från det fackliga Vårdförbundet vill dessutom var fjärde av deras medlemmar i åldern 30–49 år starta eget. Skälen för det är bland annat viljan att utveckla vården, önskan att rå sig själv och att få större frihet. Att öka kvinnors företagande är en strategisk tillväxtfråga, men om det införs begränsningar av vinster i välfärden, drar man undan mattan för just många kvinnliga företagsledare. Det är inte rimligt.

Regeringen Löfven kallade sig ”feministisk” och skrev på sin hemsida att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” liksom att ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och driva företag som kan växa och generera inkomst”. Detta borde vara självklarheter men det är också märkligt nog något som den ”feministiska regeringen” motarbetade genom att presentera sitt förslag om att införa vinstbegränsningar för välfärdsföretag. Det är inte att agera jämställt och det är inte hållbart.

Att detta har haft negativa effekter på landets entreprenörskap framgår också tydligt av GEM-rapporten om entreprenörskap (2018). I sammanfattningen kan nämligen läsas bland annat:

  • ”Under 2017 ökade entreprenörskapet i innovationsdrivna länder. Sverige tillhör dock de europeiska länder där entreprenörskapet minskat vilket innebär att den återhämtning som skett sedan fallet 2014 är bruten.”
  • ”Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på ett minskat entrepre­nörskap bland kvinnor. Precis som 2014 har nedgången föregåtts av en diskussion om vinster och företagande i den s.k. välfärdssektorn (vård, skola, omsorg) i sam­band med Reepalu-utredningen.”

Detta är oroväckande resultat som går stick i stäv med de höga ambitioner som finns om ett jämställt företagande.

Med hänvisning till ovanstående vill undertecknad framhålla att det ska vara tillåtet att göra vinst även i så kallade välfärdsföretag samt att det är viktigt att öka kvinnors företagande, inte minst ur ett rättvise- och tillväxtperspektiv. Detta ste riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)