Öka andelen kvinnliga företagare

Motion 2019/20:1138 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta upp konkreta mål för att andelen kvinnliga företagare i Sverige ska öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskt Näringsliv visar i sin rapport Företagsamheten att det kvinnliga företagandet i Sverige har ökat men att andelen kvinnliga företagare fortfarande är låg. I den sektor där det finns flest kvinnliga företagare för dessutom regeringen en kontraproduktiv politik. Undersökningen visade att andelen företagsamma kvinnor nu ligger på 7,7 procent av den kvinnliga arbetsföra befolkningen, vilket är den högsta nivån någonsin. Undersök­ningen visar även att andelen företagsamma kvinnor ökar brett i nästan alla län och i drygt 200 kommuner. Trots att kvinnors företagsamhet ökar till en ny rekordnivå är fortfarande sju av tio som ansvarar för ett företag män.

Välfärdssektorn domineras fortfarande av kvinnor. Av de företagsamma inom välfärden var 2016 sex av tio kvinnor. Det är då oroande att regeringen har fört en politik där man genom olika förslag snarast försöker motverka företag inom just välfärdssektorn.

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att såväl målsätta som vidta konkreta åtgärder för att öka andelen kvinnliga företagare i Sverige.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)