Öka andelen byggande i trä

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det byggs mer än på väldigt länge just nu. Sverige växer och det fort. I januari passerade vi 10 miljoner invånare. Men väntetiderna på bostäder i många delar av Sverige är fortfarande långa.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien beräknade att byggandet av hus, kontor och fastigheter år 2012 orsakade ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som halva den svenska personbilsparken. Om koldioxidutsläppen var höga då är de högre idag eftersom det byggs dubbelt så mycket jämfört med år 2012.

Under senare år har man insett att byggprocessen står för en betydligt större del av klimatutsläppen än vad som tidigare trotts. Det räcker inte att titta på hur mycket energi ett färdigbyggt hus förbrukar utan det är väsentligt att även studera klimatutsläppen från byggprocessen. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien står byggprocessen för minst 50 procent av koldioxidutsläppen sett under en byggnads tid.

Genom ett ökat fokus på att bygga i trä kan tillverkningen ske nära råvaran, och på så sätt skapa fler jobb på landsbygden inte minst i Jämtland. Det är inte bara klimatsmart att bygga bostäder i trä, det är också ett sätt att skapa fler jobb i hela landet.

Modernt, industriellt träbyggande är smart. Stora delar av byggprocessen utförs i en fabrik och byggtiderna förkortas betydligt. Bostaden är vid leverans så nära sin färdigställandegrad som möjligt. Att industriellt träbyggande är kostnadseffektivt syns bland annat eftersom träbyggnadstekniken är helt dominerande för studentbostäder.

Vi behöver ställa om för klimatets skull. Ett sätt är att fokusera på ett hållbart bostadsbyggande – ett byggande i trä.

Det är hög tid att nyttja vår fantastiska resurs, skogens gröna guld, på bästa sätt.

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)