Öka Almis möjligheter att investera

Motion 2021/22:1569 av Serkan Köse (S)

av Serkan Köse (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka Almis möjligheter att investera för att på så sätt säkra tillgängligheten till kapital för tillväxtföretag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Almi investerar redan idag i bolag med skalbara idéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Almi kan då stå för upp till 50 procent av det kapital som målbolaget tar in. Resten av kapitalet matchas av motfinansiering från privata affärsänglar och andra riskkapitalbolag.

Att Almi samarbetar med affärsänglar och riskkapitalbolag är utmärkt. Det finns dock en logisk diskrepans och missade möjligheter i det faktum att affärsänglar och riskkapitalbolag samarbetar med Almi i sådana investeringar samtidigt som den breda allmänheten är utesluten.

Staten – via Almi – bör agera för att förse tillväxtbolag med stöd i form av ägarkapital. En del av kapitalet bör istället kunna gå till onoterade bolag samt till tillväxtbolag som är på väg att bli noteradeonoterade bolag och hälften för tillväxtbolag som är eller är på väg att bli noterade på de svenska handelsplatserna med så kallad MTF-status."

Förslaget innebär att Almi ska kunna investera i noterade tillväxtbolag genom att, via sina regionala bolag, samarbeta med svenska fondkommissionärer med tillstånd från Finansinspektionen. Dessa relationer och erfarenheter är sedan tidigare etablerat genom erfarenheter från Sveriges starka IPO-scen där corporate finance-aktörer och Almi redan samverkar. Rent praktiskt blir Almis uppgift i detta sammanhang främst agera så kallad teckningsåtagare vid nyemissioner, men bör om möjligt även kunna agera som s.k. garant.

Förslaget bidrar till tillväxt i hela landet. Ett stort antal av företagen som är noterade på tillväxtmarknaden har sin verksamhet utanför storstadsområdena och bidrar till sysselsättning på dessa orter

Förslaget stärker även Sverige som en innovativ nation. Möjligheten för nytänkande företag att skapas och utvecklas i Sverige ökar när finansieringen blir enklare.

Coronakrisen har skapat ett intresse för staten att kunna bidra med tillväxt i dessa företag mer påtagligt jämfört med idag för att möjliggöra utvecklingen av företag som kan bidra med tillväxt och sysselsättning för tiden efter krisen.

Serkan Köse (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)