Offentligt register över dömda pedofiler

Motion 2012/13:Ju371 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (SD)

av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett offentligt register över dömda pedofiler med hög återfallsrisk.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett offentligt register över flerfaldigt dömda våldtäktsmän.

Motivering

Till skydd för medborgarna bör ett offentligt register över dömda pedofiler som bedöms ha hög återfallsrisk samt flerfaldigt dömda våldtäktsmän inrättas. För alla föräldrar ska möjligheten finnas att via detta register få information om dessa gärningsmän bor i ens närområde samt om någon väljer att flytta in i området.

Det finns flera exempel på länder med liknande register, t.ex. USA, Kanada och England. I dessa länder har man insett värdet av att värna om de laglydiga medborgarnas rätt till trygghet och frihet. Vi anser att nolltolerans mot den eskalerande sexualbrottsvågen i Sverige är av största vikt för att skydda våra barn och kvinnor, dvs. de som är mest utsatta för denna typ av brottslighet.

Ett register har även en preventiv verkan i det att barnfamiljer kan välja att inte bosätta sig i ett område där en dömd sexualbrottsling bor. Dessutom kommer den dömda brottslingen att känna att det finns en kontrollfunktion, något som har en avhållande effekt.

De uppgifter om gärningsmännen som kommer att ingå i registret omfattas redan av offentlighetsprincipen då domar i regel är en offentlig allmän handling. Registret är ett effektivt sätt för vanliga människor att få tillgång till dessa uppgifter. En flerfaldigt dömd våldtäktsman ska kunna föras ut ur registret om personen i fråga under en tidsperiod avhållit sig från den typen av brottslighet.

Antalet anmälningar av sexualbrott har femdubblats de senaste 30 åren, vilket är ett tecken på att antalet faktiska sexualbrott har ökat men även att toleransen för dessa handlingar har minskat till följd av ett annat samhällsklimat. Det är viktigt att lagstiftningen är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen och att samhället har ett intresse och en skyldighet att skydda allmänheten mot denna typ av brottslighet.

Stockholm den 5 oktober 2012

Kent Ekeroth (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)