Obligatoriskt test av GBS på gravida inför födseln

Motion 2018/19:2262 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att aktualisera och uppdatera riktlinjer och riskfaktorer när det gäller GBS och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av obligatoriska test av GBS för blivande mödrar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

GBS, grupp B-streptokocker, finns i tarmfloran hos människor och ger inga egentliga besvär eller symptom. Personer, både kvinnor och män, kan således ha detta utan att känna till det, vilket är det vanliga. GBS kan hittas i urinen, vaginan eller på livmoder­tappen. Det betyder att om den gravida kvinnan bär på GBS kan det smitta barnet vid en förlossning eller också i livmodern. Det senare är mycket ovanligt. För det nyfödda barnet kan det mest hemska ske om barnet smittas då det kan leda till livshotande tillstånd. Barnet kan få lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, syn- och hörselskador och utvecklingsstörning. Det vanligaste är att barnet insjuknar direkt vid födseln eller inom någon dag men det kan också ske senare.

Enligt Socialstyrelsen rekommenderas förebyggande behandling inför förlossningen. Men testet som ska visa om kvinnan bär på GBS tas bara vid misstanke om förekomst av GBS. Det framkommer i Folkhälsomyndighetens rekommendationer att mödrahälso­vården ska identifiera kvinnor med risk för att föda GBS-smittade barn. Kännedomen om GBS är bristfällig. Det är med andra ord inte ett obligatoriskt test, trots att det är livshotande och kan ge stora och livslånga skador på barnet.

I Sverige uppskattas omkring 120 nyfödda årligen drabbas av tidigt debuterande GBS-infektion, i samband med födseln, varav omkring 5procent avlider, framkommer det i Socialstyrelsens publikationer. Man beräknar att detta drabbar 1barn på cirka 2000 födslar, skriver Folkhälsomyndigheten. Riskfaktorer kan variera och otydligheten om ifall man ska testa är stor. Det är fruktansvärt då skadorna på barnet är mycket svåra.

Det är hög tid att uppdatera riktlinjerna och det borde i Sverige i likhet med andra länder, exempelvis Finland, bli obligatoriskt att göra ett test. Det ska inte vara ett enda barn som avlider eller får svåra komplikationer av något som man inom vården har kunnat förhindra. Testet är dessutom smärtfritt och genom en penicillinkur och antibiotikadropp under förlossningen kan man motverka skador på barnet.

Föräldrar som föder barn med GBS plågas oerhört av alla behandlingar, all ovisshet om barnets tillstånd, vilka men som sjukdomen kan ge och alla kontakter med vården. Syskon drabbas av att föräldrarna blir förtvivlade, deras frånvaro då de är på sjukhuset, är oroliga, icke närvarande och inte har möjlighet att ta del av syskonens vardag.

Det är hög tid att omedelbart uppdatera riktlinjerna för GBS och införa obligatoriska test.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)