Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor

Motion 2021/22:479 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Burkar eller flaskor som inte ingår i det svenska pantsystemet (importburkar respektive importflaskor) tas emot i de flesta pantautomater förutsatt att EAN-koden är oskadad, men långt ifrån i alla. De importburkar och flaskor som inte accepteras av automaten eller motsvarande hamnar därför med stor sannolikhet i de vanliga hushållssoporna eller i värsta fall i naturen och endast i undantagsfall lämnas de in för återvinning.

Med endast ytterst få undantag är samtliga importburkar och flaskor oavsett tillverkningsland försedda med en EAN-kod och kan således identifieras av pantautomaten. Av denna anledning finns ingen anledning till varför inte samtliga pantstationer och automater ska kunna acceptera även importburkar och flaskor även om den enskilde personen inte erhåller någon pant. Jag föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att införa ett obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor.

Michael Rubbestad (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)