Obligatoriskt krav för kommuner att ställa krav på motprestation i försörjningsstödet på den som kan arbeta

Motion 2021/22:2835 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriskt krav på motprestation i försörjningsstödet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försörjningsstödet är en del av vårt gemensamma skyddsnät som är avsedd till att gå till samhällets mest utsatta. För att säkra välfärdens finansiering behöver fler människor gå från bidrag till arbete. Den som lever på försörjningsstöd får ingen möjlighet att bidra till det gemensamma. Det försätter individen i utanförskap, men medför även stora kostnader för samhället. Ju fler som arbetar och bidrar till det gemensamma, desto starkare blir vårt sociala skyddsnät. Givetvis ska den som saknar arbetsförmåga alltid få det stöd den behöver. Likaledes bör tydliga aktivitetskrav som praktik, utbildning eller arbetssökande ställas på den som har arbetsförmåga och kan arbeta. Möjligheten för kommuner att ställa krav på motprestationen på den som bär försörjningsstöd finns redan idag, men används av alltför få kommuner. Som i en del i arbetet att minska det utbredda utanförskapet och främja integration bör det inför ett krav för Sveriges samtliga kommuner ställa krav på motprestationen i försörjningsstödet.

Arin Karapet (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)