Obligatoriska synundersökningar för bilförare

Motion 2017/18:2424 av Lorentz Tovatt (MP)

av Lorentz Tovatt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om återkommande obligatoriska synundersökningar för bilförare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges arbete med trafiksäkerhet är viktigt och erkänt världen över, men mer behövs. Det aktuella målet för arbetet är att antalet dödade i trafiken mellan 2007 och 2020 ska halveras. Vi är fortfarande långt ifrån att nå den visionen. Antalet döda i trafiken ökade under 2016, jämfört med 2015. 263 personer avled i trafiken, tre fler än året innan.

Centralt för att bilförare ska agera säkert är deras synförmåga. En nedsatt syn får allvarliga konsekvenser; det blir svårare att läsa skyltar, körandet blir mer påfrestande vilket gör att koncentrationsförmågan kan svikta. Därför bör återkommande synundersökningar vara en viktig del i våra myndigheters arbete med trafiksäkerhet.

De som söker om körkortstillstånd för första gången måste ha ett synintyg och vid behov använda glasögon. Men vår syn förändras och i många fall försämras med åldern. Därför är det rimligt att syn är något som hela tiden ska kontrolleras.

Norge och Finland kräver kontroll av synen vid förnyelse av körkort för äldre personer. I Sverige måste alla yrkesförare från 45 års ålder genomgå en läkarundersökning, där synundersökning ingår, inför förnyelse av körkort. För att garantera säkerhet bör Sverige gå ytterligare ett steg fram. Vart tionde år bör man kunna uppvisa ett nytt synintyg för att få behålla sitt körkort. Från och med att man fyller 45 bör kontrollerna ske oftare än så eftersom riskerna för försämrad syn då ökar än mer.

Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)