Obligatoriska ålderstester på ensamkommande

Motion 2016/17:2598 av Anders Forsberg (SD)

av Anders Forsberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Migrationsverket ska genomföra obligatoriska medicinska ålderstester på s.k. ensamkommande för att fastställa deras asylrättsliga status och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi i Sverigedemokraterna ser den nuvarande migrationspolitiken med ett stort mottagande av asylsökande ensamkommande som ekonomiskt och socialt ohållbart för Sverige som land.

Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller ensamkommandes ålder har hittills varit att hellre fria än fälla, alltså att utan några större kontrollåtgärder som regel acceptera den ålder som den sökande uppgett. Konsekvenserna av att blanda ungdomar med vuxna kan också bli riktigt allvarliga. Ett fall som uppmärksammats är en tolvårig pojke från Afghanistan som våldtogs av två män som var boende på samma HVB-hem och som uppgett att de var 15 år, men senare åldersbedömdes som vuxna.

Migrationsverket har till uppgift att se till att en person, som söker skydd i Sverige och som uppger sig vara minderårig, bevisar, styrker eller åtminstone gör trovärdigt att han verkligen är det. Denna uppgift har Migrationsverket negligerat, trots att det till och med påpekats i en dom från Migrationsöverdomstolen (UM-2437-13) att det är den sökande som ska visa att den ålder han eller hon uppger stämmer.

Den danska motsvarigheten till Migrationsverket testar regelbundet ensamkommande. Andelen varierar för olika undersökningar men i samtliga fall är det en majoritet som är äldre än 18 år. Genom tand- och handledsröntgen har man i Norge och Finland upptäckt att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det.

Regeringen har tidigare i år anfört att man vill att medicinska åldersbedömningar på ensamkommande ska genomföras i stor skala och har gett uppdraget till Rättsmedicinalverket. Enligt Migrationsverket finns tveksamheter i åldern hos 70procent av de ensamkommande asylsökande som uppgett att de är mellan 15 och 17år. Det innebär att över 18 000 åldersbedömningar skulle behöva genomföras.

Rättsmedicinalverket presenterade ett system för ålderstester i Sverige. Enligt projektledare Ann Lemne räknar man med att vara igång till första kvartalet 2017. Själva testerna ska bestå av tandmognadsbedömningar (visdomständer) och undersökning med magnetkamera av knäleden utförda på tandklinik respektive magnetkameraklinik. Men Migrationsverket kan bara beställa tester av Rättsmedicinalverket om den som söker asyl frivilligt går med på det. Som lagen ser ut nu är de skyldiga att informera om möjligheten, men de kan inte tvinga någon.

Det bör aldrig accepteras att Migrationsverket sätter ensamkommande vuxna män tillsammans med barn på boenden och i skolor. Dessutom är det orimligt att samhället ska ta ett ekonomiskt och socialt ansvar för vuxna, som om de vore minderåriga.

Anders Forsberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)