Obligatorisk registrering av testamenten

Motion 2012/13:C225 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)
S9061

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast komma med förslag till lagstiftning om obligatorisk registrering av testamenten.

Motivering

Frågan om registrering av testamenten har vid ett antal tillfällen diskuterats i riksdagen med anledning av den otillfredsställande ordning som gäller i dag. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande i frågan hösten 2005. Den dåvarande regeringen hann inte tillsätta en utredning om frågan på grund av regeringsskiftet.

Civilutskottet behandlade ärendet på nytt i januari 2007 och fann då att en rad goda skäl kan anföras för inrättandet av register för testamenten. Utskottet hade vid det tillfället information från Regeringskansliet om att direktiv till en utredning som ska ta närmare ställning till frågan om registrering av testamenten övervägdes. Ambitionen var att utredningen skulle påbörja sitt arbete under våren 2007.

Skatteverket påbörjade därefter ett utredningsarbete om bland annat denna fråga och redovisade i maj 2008 resultatet av sitt arbete. Skatteverket föreslog att det ska införas en möjlighet att registrera testamenten i ett officiellt testamentsregister.

Skatteverkets förslag bereds fortvarande inom Regeringskansliet och arbetet har nu tagit över fyra år.

Det är inte rimligt. Riksdagen har vid olika tillfällen påtalat att det finns goda skäl för att införa en möjlighet att registrera testamenten. Därefter har frågan utretts. Det är hög tid att regeringen Reinfeldt följer riksdagens beslut och snarast kommer med ett förslag till lagstiftning som innebär att det blir obligatoriskt att registrera testamenten.

Stockholm den 28 september 2012

Susanne Eberstein (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02
Yrkanden (1)