Obligatorisk hälsokontroll för asylsökande

Motion 2018/19:1338 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten gällande obligatorisk hälsokontroll för asylsökande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots en mer restriktiv flyktingpolitik söker sig fortfarande många till Sverige vilket också påverkar hela samhället. De som flyr krigets fasor färdas långa sträckor under svåra umbäranden och de sanitära förhållandena är ofta bristfälliga. Alla som söker asyl i Sverige erbjuds en hälsokontroll, men det är helt frivilligt. Många av de asylsökande väljer dock att genomgå en hälsokontroll; i Skåne tackade 86procent av de asylsökande ja till ett erbjudande om hälsoundersökning under förra året. Trots det ökar antalet nya fall av tuberkulos (tbc) i Sverige. Det är i sammanhanget värt att påpeka att trots ökat antal nya fall av tbc hör Sverige fortfarande till ett av de länder i världen med absolut lägst förekomst av sjukdomen. Men tbc är en så pass allvarlig sjukdom att vi måste göra allt vi kan för att stoppa spridningen av den. Vi bör därför se över möjligheten att utföra en obligatorisk hälsokontroll på alla som söker asyl i Sverige för att hindra spridningen av tbc och andra smittsamma sjukdomar.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)