Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Nytt regelverk för religiösa friskolor

Motion 2018/19:2413 av Alireza Akhondi (C)

av Alireza Akhondi (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för nyetablering och drift av friskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För mig är skolan, och ska vara, en viktig mötesplats för barn från olika sociala miljöer, trosuppfattningar och kulturer och inte en plats där elever delas upp utifrån deras föräldrars livsåskådning. Grundinställningen bör vara att skolan ska stå för kunskap och bildning och främja demokrati. Inte religiös indoktrinering. Friskolorna kan idag erbjuda alternativa pedagogiska inriktningar som också kan komma hela skolväsendet till del så småningom. Idag finns det väl fungerande skolor med konfessionell grund. Men det finns också problem med de religiösa friskolorna som måste uppmärksammas och diskuteras. Problemen kan vara att den religiösa trosriktningen dominerar under­visningen och medför påtryckningar på barnen. De religiösa friskolorna kan också försvåra integrationen om barnen i tidig ålder delas in i olika skolor efter religions­tillhörighet och därmed mycket lätt kan få fördomar om andra religioner.

För att skolan ska kunna förmedla grundläggande demokratiska värden måste man praktisera demokratiska arbetsformer. Det måste gälla alla skolor, såväl de i kommunal regi som de religiösa fristående. Den politiska uppgiften är och bör fortsatt vara att se till att alla skolor bedriver en allsidig och objektiv undervisning som baseras på värdegrunder som alla människors lika värde, jämställdhet och respekt och förståelse för olikheter. Därför är det angeläget att se över etablering av nya religiösa friskolor och i samband med detta tar fram ett tydligt ramverk där skolor som återkommande visat på kvalitetsbrister i undervisningen med otillbörliga konfessionella inslag måste bli av med sitt tillstånd.

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)