Nytt namn på Arlanda flygplats

Motion 2008/09:T258 av Lena Asplund och Ulf Berg (m)

av Lena Asplund och Ulf Berg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nytt namn på Arlanda flygplats.

Motivering

Det kan vara svårt för utomstående att koppla namnet Arlanda flygplats med destinationen Stockholm och Sverige. Det vore mycket enklare att göra denna direkta koppling om flygplatsen hade ett namn som är internationellt välkänt. Ett sådant namn är namnet på vår världskände svenske botaniker Carl von Linné.

Carl von Linné var sin tids främste botaniker, men han var också läkare, geolog, pedagog och zoolog. Han lade bl.a. grunden för den moderna nomenklaturen inom biologin (det vill säga att allt liv, inklusive sjukdomar, har två namn på latin – ett släktnamn och ett artnamn) och den moderna systematiken som grupperar växter och djur.

Carl von Linné pryder framsidan på dagens hundrakronorssedel i Sverige och både fram- och baksidan har uteslutande bilder med Linnés arbete. Han fanns även på baksidan på den tidigare femtiokronorssedeln och har även funnits på äldre svenska sedlar.

Internationellt är Carl von Linnés namn synonymt med mycket av det som upplevs som positivt och bra med Sverige – närheten till naturen, miljömedvetandet och det nyfikna uppdagandet.

Vi föreslår därför att Arlanda flygplats byter namn till Carl von Linné Airport.

Stockholm den 2 oktober 2008

Lena Asplund (m)

Ulf Berg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)