Nya jobb i ett modernare Sverige

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2012/13:Fi303

av Åsa Romson m.fl. (MP)

Nya jobb i ett modernare Sverige

MP1001

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7

4 Fortsatt oro – det ekonomiska läget 8

4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8

4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9

4.3 De offentliga finanserna 10

4.4 Hushållens ekonomi 11

4.5 Miljöpartiets bedömning av det ekonomiska läget 11

4.5.1 Offentliga finanser, överskottsmålet och
konjunkturpolitiken 11

4.5.2 Den ekonomiska utvecklingen på längre sikt 13

4.6 Den bredare bilden – nya välfärdsmått behövs 13

5 Nya jobb – behovet av grön strukturpolitik och investeringar 14

6 Nya jobb – grön industripolitik 15

7 Nya jobb – småföretagande 16

7.1 Sänkta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)