Ny regionindelning för TV

Motion 1990/91:Kr322 av Arne Mellqvist m.fl. (s)

av Arne Mellqvist m.fl. (s)
Publikmätningar visar att regionala nyheter hör till våra
mest populära program med en genomsnittspublik under
högsäsong på 25--30 procent.
De regionala nyheterna kommer med ökad konkurrens
och internationalisering att bli en alltmer oumbärlig tillgång
för public servicetelevisionen. Att utbyggnaden av regional-
TV sedan länge har hög prioritet visas inte minst av att
frågan aktualiserats i de tre senaste
anslagsframställningarna från Sveriges Television.
I dag sänds regionala nyheter fem dagar i veckan över
åtta områden. Av dessa områden täcker Mittnytt
(Falun/Sundsvall) en fjärdedel av Sveriges yta. Att utifrån
ett täckningsområde omfattande fyra län, nämligen
Kopparberg, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland,
producera nyhetsinslag med den lokala anknytning man
gärna identifierar regional-TV med, kan gentemot en
publik, spridd över ett så stort område, stundom bli svårt.
Därtill kommer den rent praktiska svårigheten att bevaka
ett så stort område nyhetsmässigt och att ur nyhetsflödet
vaska fram inslag som för områdets hela publik känns
''nära''.
För att i Mittnytt-området göra den regionala
nyhetsbevakningen mer lokal bör området minskas.
Enklast kan detta åstadkommas genom att klyva det
nuvarande Mittnytt-området i två, där Gävle-Daladistriktet
får ett eget nyhetsprogram.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ny regionindelning för TV.

Stockholm den 25 januari 1991

Arne Mellqvist (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Inger Hestvik (s)

Ove Karlsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)