Ny landsväg för lastbil, sträckan Malmö–Helsingborg

Motion 2022/23:1271 av Jörgen Grubb (SD)

av Jörgen Grubb (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till en ny landsväg för lastbil, sträckan Malmö–Helsingborg, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafiksituationen på riksväg E6 är allt som oftast mycket dålig. Framförallt genom Skåne på sträckan Malmö – Helsingborg. Det sker alldeles för många olyckor och tillbud och under längre stunder är trängseln mycket stor.

En anledning till den dåliga trafiksituationen är den armada av lastbilar som i en jämn ström färdas längs E6 och i synnerhet på ovan nämnda sträcka.

Ytterligare en problematik med lastbilar är att de färdas i 90km/h och övrig trafik i 110Km/h. Denna differens gör att extremt många omkörningar sker, vilket underbygger risken för tillbud och skapar trängsel. Sammantaget kan man se det som att den befintliga motorvägen (E6) inte används optimalt.

Mitt förslag är att bygga en separat landsväg på sträckan Malmö – Helsingborg, avsedd endast för tung lastbilstrafik. Vägtypen bör vara en 2+1 väg, för bästa effekt.

Andra alternativ som att bygga ut befintlig riksväg E6 till 3+3 väg kan också vara nödvändigt. Fördelen med en separat landsväg är förutom att den just separerar olika trafikslag, den mindre påverkan på trafiken under byggtiden, jämfört med utbyggnad av befintlig riksväg.

 

 

 

Jörgen Grubb (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)