Ny frihetstid i svensk vård

Motion 1999/2000:So322 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1999/2000:So322

av Leijonborg, Lars (fp)

Ny frihetstid i svensk vård

Inledning

Vi behöver en ny frihetstid. På vårdområdet betyder det att
patienten ska ha frihet att välja läkare, läkaren ska ha större
svängrum att driva egen praktik, sjuksköterskan ska ha fler
arbetsgivare att välja mellan. Frihet är att kunna bestämma
själv över sin tid, såväl i arbetslivet som på fritiden.

Både patienter och personal missgynnas i de stora hierarkiska monopol-
systemen i vården. Läkare, sjuksköterskor, medicintekniker, undersköterskor
och alla andra som arbetar i sjukvården är specialister på sina respektive om-
råden och har stor kännedom om hur verksamheten bedrivs. De bör i större
utsträckning få påverka sin dagliga arbetssituation. Det är nu angeläget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (52)