Ny broförbindelse till Alnö

Motion 2022/23:193 av Anne-Li Sjölund (C)

av Anne-Li Sjölund (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga en ny bro mellan Alnö och fastlandet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alnö är en ö utanför Sundsvall. Där bor närmare 9 000 personer och på sommaren dubbleras detta antal. Från ön, som ligger i Sundsvalls kommun i Västernorrlands län, tar man sig endast till fastlandet via en bro. Bron som stod klar 1964 är tvåfilig och har två smala trottoarer, en på vardera sida.

Idag är bron långt ifrån att svara mot de behov den behöver möta.

Trafikmängden har mångdubblats på de nära 60 år som gått sedan invigningen.

Långa köerna på mornar och eftermiddagar, tillsammans med oskyddade gång- och cykeltrafikanter, gör trafiksäkerheten lidande.

Och vid en olycka, eller bara ett motorstopp, blir framkomligheten på bron i det närmaste noll. Detta innebär att ambulans och andra utryckningsfordon inte tar sig fram, vilket kan få ödesdigra konsekvenser.

Det behövs en modern överfart från fastlandet till Alnö, där kollektivtrafik, bilar, gång- och cykeltrafikanter alla kan passera säkert samtidigt som framkomligheten för utryckningsfordon säkras.

 

 

 

 

Anne-Li Sjölund (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)