Norrlandstågen

Motion 1992/93:T524 av Sigrid Bolkéus och Ulrica Messing (s)

av Sigrid Bolkéus och Ulrica Messing (s)
Under de senaste åren har möjligheten att per tåg åka till
och från norra Sverige försämrats. Nu går t.ex. sista tåget
från Stockholm via Bollnäs till Östersund kl. 20.10. Tidigare
gick även ett tåg kl. 22.10.
Restaurangvagn finns på dagtågen men på nattågen
både söderut och norrut har restaurangvagnen ersatts med
en serveringsvagn med mycket begränsat sortiment. Den
som reser ofta på järnväg kan tyvärr konstatera att
Norrlandstågen har sämre vagnstandard än tågen söder om
Stockholm. Det är fullt förståeligt att resenärer på nattågen
skriver protestlistor efter att ha försökt dricka sitt kaffe trots
krängningar i tåget, trängsel bland bagage och inga
möjligheter att ställa ifrån sig koppen och smörgåsen.
Statens Järnvägar skall dock ha en eloge för trevlig och
servicemedveten personal samt god mat när den finns att få.
Biljettpriserna är dock lika över hela Sverige och då bör
man få samma kvalité för pengarna. För två vuxna som inte
har några rabatter är kostnaden tur och retur Bollnäs--
Stockholm 1 212 
kronor och då väljer många att ta bilen de ca 30
milen till Stockholm. Om SJ skall bli ''hela folkets järnväg''
måste tåget vara ett alternativ till bilen när det gäller
kostnader, bekvämlighet, turtäthet och restid. Till detta
kommer att Sverige för att klara de krav miljön och
hushållningen med resurser ställer, måste få fler människor
att välja det miljövänliga tåget. En flygresenär tar i anspråk
fem till sex gånger så mycket energi som en tågresenär på
motsvarande sträcka och biltrafikens negativa inverkan på
miljön är väl dokumenterad.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Norrlandstågen.

Stockholm den 21 januari 1993

Sigrid Bolkéus (s)

Ulrica Messing (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)