Nordiskt skatteavtal

Motion 2021/22:132 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av det nordiska skatteavtalet i syfte att ta bort de gränshinder som finns för en för Sverige viktig arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett fantastiskt läge med närheten till Norge. Vi njuter gott av den norska gränshandeln som ger oss många arbetstillfällen och goda skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.  Dessutom har vi närheten till den norska arbetsmarknaden. Många från de västra delarna av Sverige pendlar dagligen eller veckopendlar över till arbete på norska sidan. Detta är en enormt stor tillgång för oss. Tyvärr har vi många gränshinder som måste röjas bort för att vi ska få en väl fungerande arbetsmarknad över gränsen.    

Gränsgångare är en person som under inkomståret är bosatt och betalar skatt i en gränskommun och pendlar till sitt arbete i en gränskommun på andra sidan gränsen. Dessa betalar sin vanliga skatt i Sverige. Utöver detta betalar man in en ”trygdeavgift” i Norge, en socialförsäkringsavgift som ger rätt till norsk pension och sjukpenning. Denna får man göra avdrag för när man deklarerar i Sverige. Det innebär dock att man i realiteten inte får tillbaka hela summan. Man ”beskattas” alltså högre än om man jobbat i Sverige. Formellt ska ”trygdeavgiften” just ses som en avgift och inte en skatt.

För att få lägre skatt visar det sig att några av gränsgångarna skriver sig i en annan svensk kommun som inte är gränskommun. Då skattar man till Norge och får därmed lägre skatt, trots att man använder sig av den svenska välfärden.

Det svenska utjämningssystemet som ska hjälpa kommuner med lägre skattekraft än genomsnittet kompenserar till viss del skattebortfallet, men tyvärr inte fullt ut. Gränskommunerna på svensk sida blir också förlorare, inte bara arbetstagaren. Det visar sig alltså att det nordiska skatteavtalet inte håller måttet. Vi måste få ett nytt skatteavtal! 

Även deklarationer är en utmaning då du som gränsgångare måste deklarera i både Sverige och Norge. Detta borde kunna förenklas så att endast ett av länderna kräver in deklaration och att utbytet av information sker mellan myndigheterna. Du som tredje part ska inte behöva göra detta.

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)