Nordiska reumatikeråret

Motion 1990/91:U521 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So513 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Nordiska rådet bör avsätta
medel som stöd för genomförande av det nordiska
reumatikeråret.

Stockhom den 25 januari 1991

Leif Olsson (fp)

Kenth Skårvik (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)