Nordisk värderingsbarometer

Motion 2011/12:U272 av Åsa Torstensson (C)

av Åsa Torstensson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en gemensam nordisk värderingsbarometer bör initieras.

Motivering

Grundläggande kärnvärderingar i de nordiska samhällena är öppenhet, solidaritet, jämställdhet, jämlikhet mellan olika folkgrupper och en hög grad av individuell frihet. Angreppen och massakern i Oslo och Utøya sommaren 2011 visar att dessa värden inte är någonting man kan ta för givet. Främlingsfientlighet, rasism och hårda attityder som uttrycker hat mot människor med annan kulturell bakgrund finns påtagligt i vår vardag såväl på arbetsplatser som i samhället i övrigt.

Varje nordiskt land gör sina egna värderingsanalyser, där aktuella värderingar fångas upp och värderingsförändringar följs, utforskas och analyseras. Det är nu dags att gå vidare med att utforma en gemensam nordisk ”värdebarometer” för att kunna göra regelbundna nordiska värderingsanalyser om nordbornas syn på t ex kulturer, nationalitet, invandring och minoriteter. Detta bör göras för att man ska kunna skapa en nordisk värderingsbarometer där man kan både jämföra situationer mellan de nordiska länderna och få en överblick av hur olika värderingar förändras över tid och växer fram med hela Norden som utgångspunkt. Syftet är att bättre förstå värderingsförändringar och erhålla mer kunskap om t.ex. främlingsfientliga strömningars framväxt i de nordiska välfärdssamhällena.

Stockholm den 4 oktober 2011

Åsa Torstensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)