Nolltolerans mot våld mot kvinnor

Motion 2005/06:Ju380 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 5

Våld mot kvinnor i nära relationer 6

Samkönat partnervåld 8

Bättre skydd för kvinnor som utsätts för våld och hot 8

Åtgärder inom rättsväsendet 8

Polis och åklagare 9

Domstolarna 9

Kriminalvården 10

Tillsätt en ”haverikommission” 10

Straffrätten 11

Grov kvinnofridskränkning 11

Sexualbrott 11

Barn som lever i familjer med våld 12

Lagen om besöksförbud 13

Modern teknik kan ge hotade kvinnor skydd 14

Sekretess och personsäkerhet 15

Skadestånd 16

Vård och behandling 17

Behandling för de utsatta kvinnorna 17

Behandling för gärningsmännen 18

Kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor 18

Brister i kommunernas stöd 18

Förbättra samverkan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)