Nix för företagare

Motion 2007/08:C393 av Leif Jakobsson (s)

av Leif Jakobsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagares möjlighet att spärra sig i Nixregistret.

Motivering

Det råder samstämmighet om att småföretagsamhet är en väsentlig del i Sveriges tillväxtstrategi. Därför startade den tidigare socialdemokratiska regeringen ett regelförenklingsarbete så att företagarna ska kunna lägga mer av sin energi på företagandet. En lång rad förenklingar har efter hand införts.

Men det är inte bara myndighetskrav som tar tid från företagandet. En oerhört tidsslukande och irriterande pålaga på företagarna är den alltmer växande telefonförsäljningen. En egenföretagare tvingas ständigt konfronteras med idoga telefonförsäljare dag som kväll som erbjuder nya telefontaxor, kopieringspapper, kapitalplaceringsmöjligheter och det mesta annat man kan tänka sig. Framförallt för företagare som har verksamheten i hemmet är det här mycket störande.

I Nixregistret som är en förening av branschorganisationer kan privatpersoner registrera en spärr mot telefonförsäljning som seriösa telemarketingföretag följer. Det är en utmärkt ordning. Men företagare kan inte spärra sig och slippa all obeställd och ovälkommen marknadsföring. På Nix hemsida redogörs för varför företagare inte bör spärra sig och varför Nix inte erbjuder denna tjänst. Min bestämda uppfattning är att företagare själva är kapabla att besluta huruvida de vill ha sin telefon öppen för telefonförsäljare eller ej. Därför anser jag att regeringen i diskussioner med branschen snarast bör se till att även företagare kan slippa att utsättas för telefonförsäljare.

Stockholm den 3 oktober 2007

Leif Jakobsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)