Nedskräpning av haven är ett gemensamt ansvar

Motion 2021/22:2943 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nationellt ansvar med åtgärder för att säkerställa strandstädningen av västkustens stränder och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör påtala för EU-parlamentet att det är ett gemensamt ansvar att få upp plast ur havet och från våra stränder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bohusläns kuster har en mäktig och outtröttlig motståndare i form av flera hundra ton

Plast, skräp och bröte som böljande och dagligen sköljer in från havet. Om det inte vore för små kommuners viljestyrka och för ideella eldsjälar som organiserat och idogt kämpar mot dessa plastberg skulle sommarhärliga vykortsvackra och salta dopp i de bohuslänska turistmagnetiska vikarna för alltid vara ett minne blott. Nedskräpning av den marina miljön och av stränder är en fråga som har varit aktuell under lång tid både internationellt och nationellt. Och det med rätta. Det är en överlevnadsfråga huruvida vi ska vinna över plasten i haven eller inte.

Kommunerna har idag hela ansvaret för renhållningen och därmed för att städning

av stränderna sker. Kommunerna måste därför finna lämpliga lösningar för hur den

verksamheten långsiktigt kan utföras. Det kan verka klokt. När strandskräpet kommer

från den egna kommunens strandbesökare som tappar glasspapper och glömmer ölburkar. Men kommunerna på Bohuskusten är värst drabbade i hela Europa. Från öppet hav driver årligen 8 000 kubikmeter internationellt skräp upp på öar, kobbar och skär med hjälp av Jutska strömmen, Atlantströmmen och den baltiska ytströmmen.

Det är små kommuner med små ekonomiska möjligheter som är belägna längs den

vackra bohuslänska kusten. Att hålla stränderna skräpfria och hålla havet friskt är en

mycket kostsam operation, och utan de ideella eldsjälarna som i ur och skur kärleksfullt

rensar upp så alla vi andra kan njuta havsglittret, skulle ekvationen inte gå ihop.

Att verka internationellt inom bland andra Ospar och Helcom för att komma till rätta

med marin nedskräpning vid källan är inte tillräckligt. Staten borde finna möjlighet att

avsätta resurser såväl för havsmiljön som för åtgärder mot nedskräpning.

Det är orimligt att det ska vara den lilla kommunens enskilda ansvar. Det är heller inte rimligt att fortsätta förlita oss på att ideella krafter kommer att kunna fortsätta rädda våra hav och stränder utan ekonomiska tillskott, då skräpmängden som tvingar sig upp på våra stränder oförtrutet fortsätter att öka.

Regeringen bör därför utreda ett nationellt ansvar med åtgärder för att säkerställa städningen av Sveriges och Bohusläns kust i syfte att rädda havs- och strandmiljön.

Regeringen bör även påtala för Eu:s parlament om att detta även är ett EU-ansvar. Ska vi vinna över nedskräpningen och över microplasterna måste vi arbeta tillsammans.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)