Naturen - grunden för vår välfärd

Motion 2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2014/15:848

av Jens Holm m.fl. (V)

Naturen – grunden för vår välfärd

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Bakgrund

4Ratificera Nagoyaplanen

5Öka arealen skyddad skog och anta ett nytt mål

6Förbättra kvaliteten på de frivilliga avsättningarna

7Stärk lagstiftningen för ökad miljöhänsyn och rekreation i skogen

8Stärk alternativa skogsskötselmetoder

9All statlig skog ska drivas hållbart

10Fasa ut användningen av bekämpningsmedel

11Genetiskt modifierade organismer (GMO)

12Nationell målsättning för bevarande av åkermark

13Återinför stoppregeln i miljöbalken

14Avskaffa miljöskadliga subventioner

15Minska övergödningen

16Förbud mot bottentrålning

17Förbud
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)