Nätneutralitet i Sverige

Motion 2013/14:T416 av Isak From m.fl. (S)

av Isak From m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att införa nätneutralitet i Sverige.

Motivering

När vi köper ett internetabonnemang, vare sig det gäller mobilt eller traditionellt bredband, köper vi en tjänst som skall ge oss tillgång till internet i sin helhet. Rätten till fri information skall inte begränsas i vad internetoperatören anser vara lämpligt att läsa, eller vilken tjänst internetoperatören anser bör vara prioriterad eller inte.

Det ska till exempel inte vara möjligt att godtyckligt missgynna en play- eller streamingtjänst för att en annan anses passa internetoperatörens profil.

Att internetoperatörerna som nu kan ge en viss internettrafik prioriterad hastighet, eller det motsatta, nedprioritera övriga tjänster, är något Post- och telestyrelsen bör ges i uppdrag att förhindra genom att införa krav på nätneu-tralitet hos svenska internetoperatörer.

Stockholm den 3 oktober 2013

Isak From (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Ibrahim Baylan (S)

Katarina Köhler (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)