Nätmobbning

Motion 2013/14:Ub234 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nätmobbning.

Motivering

Idag finns datorer i nästan varje hem och internet är en självklarhet, inte minst för unga personer. Den kan användas på många olika sätt, att söka information, hålla kontakt med vänner, att både arbeta och underhålla sig med.

Men internet används även till att kränka och mobba andra, vilket förekommer bland barn och ungdomar. Ett sådant fall i Göteborg ledde i december 2012 till tumult som omfattade hundratals ungdomar. En undersökning, gjord på Malmö högskola, visar att kränkningar på nätet är lika vanligt som mobbning i skolan. Mobbningen känner alla till, men kränkningar på nätet sker ”i det tysta”. Enligt undersökningen känner sig flickor oftare utsatta än pojkar.

När mobbning och kränkning av elever sker på nätet, är det lika allvarligt som när det förekommer inom skolan. Mobbning leder till att man får sämre självförtroende och självkänsla. Många har ont i huvudet eller i magen, mardrömmar eller ångest. Allt detta påverkar elevers inlärningsförmåga och koncentration. Enligt skollagen är skolan skyldig att aktivt motverka all form av mobbning och kränkande behandling.

Att kränkningar sker genom telefoner och datorer innebär att den ofta är svårare att kontrollera, och alla lärare är inte lika flitigt ute på nätet som sina elever. Trots det är nätmobbning ett problem, som skolan måste ta på största allvar för att kunna förebygga. Uppgifterna om mobbning och kränkningar på nätet måste alltid tas på allvar och påtalas på olika sätt. Det är en viktig uppgift för skolan att i sitt värdegrundsarbete, redan på lågstadiet, diskutera frågan och engagera eleverna i arbetet mot mobbning och kränkningar, på skolgården och på nätet.

Stockholm den 26 september 2013

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare