Nationellt vaccinationsregister för TBE

Motion 2011/12:So323 av Gustav Nilsson (M)

av Gustav Nilsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att införa ett nationellt vaccinationsregister för TBE.

Motivering

TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en sjukdom som är vanlig i Sverige och som överförs mellan djur och människa via fästingen. Sjukdomen yttrar sig på olika sätt men främst som hjärnhinneinflammation.

Årligen rapporteras 150–200 fall, enligt Smittskyddsinstitutets senaste information. Inkubationstiden är vanligen en till två veckor.

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men uppemot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar etcetera och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna (källa: Smittskyddsinstitutet). Det finns inget specifikt läkemedel verksamt mot TBE-virus, utan behandlingen blir symtomatisk, det vill säga får inriktas mot patientens symtom. Diagnosen ställs främst genom att man påvisar antikroppar mot TBE-virus i patientens blod.

Numera finns det vaccin mot TBE som har god skyddseffekt och vars biverkningar är milda. Antalet personer som vaccinerar sig årligen har ökat, men det är fortfarande svårt att ha överblick på individnivå. Regeringen bör därför överväga att införa ett nationellt vacinationsregister för TBE. Det skulle vara till fördel både för individer och vårdgivare.

Stockholm den 30 september 2011

Gustav Nilsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)