Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga

Motion 2021/22:232 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ökad tillgänglighet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsätt­ning är en fråga som aldrig får glömmas bort. Möjligheten att kunna transportera sig i en egen bil är därför också en av möjligheterna till ökad delaktighet i samhället men det är inte alltid helt enkelt för funktionsnedsatta. För att möjliggöra för rörelsehindrade att enklare kunna använda sig av en egen bil finns därför särskilda parkeringstillstånd och reserverade parkeringsplatser, vilket anges i trafikförordningen (1998:1276). De senaste åren har det dock framkommit uppgifter om att dessa har missbrukats och att personer som inte lider av en funktionsnedsättning använt sig av systemet. Det aktuella tillståndet kan idag utfärdas både till de funktionsnedsatta som själva framför ett fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Under åren har det gradvis skett förbättringar avseende motverkandet av fusket, men det finns fortfarande mycket kvar att göra som att exempelvis skapa en nationell sam­ordning av parkeringstillstånd. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppgift att införa ett nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Markus Wiechel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)