Nationellt krislager

Motion 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett nationellt krislager och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På senare tid har flera experter och forskare, bland annat Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, uttryckt oro över bristen på politisk strategi när det gäller svensk livsmedelsförsörjning i händelse av krisläge. Beredskapslagren är avvecklade.

Det sista statliga lagret med livsmedel försvann i början av 2000-talet. Allt mindre mat produceras i Sverige, och vi har blivit alltför beroende av import av livsmedel. Det sägs att vi idag bara kan försörja befolkningen med mat i några få dagar vid ett importstopp. Detta samtidigt som oron i världen ökar, och osäkerheten är större än på länge.

De företag som står för leverans av livsmedel är till största delen privata företag. De kan även ingå i internationella koncerner som i första hand är intresserade av egen vinst. Nedläggningen av Findus i Bjuv är ett aktuellt exempel.

Ingen myndighet har i dag ett helhetsansvar för Sveriges livsmedelsförsörjning.

Vi anser att en säker tillgång på livsmedel, oavsett situationen i omvärlden, är grundläggande för vår trygghet. Det är därför av största vikt att regeringen framöver ser över möjligheten till ett nationellt krislager.

Hillevi Larsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Monica Green (S)

Veronica Lindholm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)