Nationellt centrum för sexualbrottsutsatta

Motion 2021/22:3480 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nationellt centrum för sexualbrottsutsatta människor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utan tillgång till sjukvård för kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld, är inte jämställd vård möjlig. Bristen på en sådan specialiserad vård urholkar dessutom i princip alla andra insatser för att motverka sexuellt våld i samhället. Rättsliga processer försvåras när utsatta är så skadade att de inte klarar av den medverkan som krävs under en rättsprocess. Stöd till brottsoffret och dess familjer blir ineffektiva och livslånga när skadorna som brottsoffret åsamkats inte ges tillfälle att läkas pga. Utebliven adekvat vård. Dessutom uteblir själva vittnesmålet t uteblir, om den som utsätts inte kan lita på att samhället kan erbjuda vård och/eller inte fått upprättelse i en rättsprocess, då tappas förtroendet. Vi måste börja sätta brottsoffren i första rummet. Vi måste stå upp för alla barn och vuxna som blir och har blivit utsatta för de mest vidriga brott som finns. Alla dessa människor måste ha röster. Alla vuxna kanske inte kan få upprättelse, men de ska känna trygghet i att samhället gör allt för att dels motverka dessa brott men också att det finns specialiserad vård som har vetenskapligt bevisad effekt

Sexualbrott ger vårdkrävande skador – våldtäkt är det trauma som oftast leder till posttraumatiskt stressyndrom och har den starkaste kopplingen till självmord, självmordstankar och självskada. Konsekvenserna är ett förändrat liv med varierande grad av smärta, utmattning och psykisk ohälsa. Och man ska veta att har man blivit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen, ökar det risken för suicid 12 gånger i vuxen ålder.

Tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet, det innefattar sexualbrottsutsatta. Tyvärr kränks denna rättighet i Sverige, varje dag, varje minut. Och det kostar liv. Det är rakt igenom fel och kostsamt för samhället. Att ge sexualbrottsutsatta tillgång till en hel vårdkedja däremot det är rätt.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)