Nationella riktlinjer och kontroll av valobservatörer

Motion 2018/19:31 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)

av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas nationella riktlinjer avseende utbildning och kontroll av kommunala s.k. valinformatörer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flera kommuner anställer så kallade valinformatörer inför våra återkommande riksdagsval. Motiveringen till detta lär vara att höja valdeltagandet bland grupper där valdeltagandet är påfallande lågt. Detta kan sägas vara huvudsakligen en kommunal angelägenhet; de anställs och arbetar kommunalt inför valen. Hur detta har fungerat i praktiken hade vi ganska liten insyn i, fram till den 7 september 2018 när Uppdrag Granskning gjorde sitt reportage.

Uppdrag Granskning Kommungranskarna uppdagade kanske den mest odemokratiska företeelse vi överhuvudtaget sett i modern tid (2018-09-07). En hög företrädare för Miljöpartiet i Botkyrka försökte inför valet 2018 sälja ett stort antal röster till politiska motståndare i utbyte mot att partiet drev igenom en förändring i detaljplanen så att centralt belägen mark skulle beredas för ett moskébygge. Hade denna affär gått igenom hade den i värsta fall kunnat rubba maktbalansen i hela kommunfullmäktige. 

Tyvärr var en person som var anställd av kommunen som valinformatör inblandad i affären med att sälja röster. Enligt SVT var personen med anställningen också den som under ett möte utlovade röster i valet, detta genom att påbjuda församlingens medlemmar under fredagsbönen att rösta på partiet som då skulle driva igenom detaljplanen. Partiet (Moderaterna) avslöjade hela affären i stället för att gå med på affären.

Att en kommunalt anställd valinformatör på detta sätt är med och säljer röster för ändringar i detaljplanen och också påstår sig kunna få tusentals människor att rösta i en viss riktning är skrämmande och borde få alla varningsklockor att ringa på högsta volym hos demokratiskt sinnade människor. Trots att inget direkt olagligt är förknippat med affären (så vitt vi känner till) är detta fullständigt oacceptabelt.

Vi föreslår därför att nationella riktlinjer tas fram för de som skall arbeta som valinformatörer. Detta gällande utbildning och kontroll av dessa arbetstagare. Riktlinjer för att utbildningen verkligen påpekar vikten av opartiskhet i arbetet och vikten av detta för hela vår demokrati. Dessutom bör verksamheten kontrolleras inför nästa val på ett praktiskt genomförbart sätt, möjligen i samarbete mellan kommun och stat. 

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-02 Granskad: 2018-10-03 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)