Nationell utbildning för utryckningskörning

Motion 2013/14:T342 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en nationell utbildning i utryckningskörning.

Motivering

Den 11 september 2012 vann ambulanssjukvården i Västerbotten årets prehospitala pris för sin unika utryckningsförarutbildning. Utbildningen syftar till att göra brådskande ambulanstransporter säkrare genom kunskap och övningar i bland annat omkörningar och anpassad hastighet. Det sker cirka 9 000 ambulansutryckningar varje år enbart i Västerbotten och ett snabbt och professionellt ingripande kan i många fall vara livsavgörande.

Under perioden 2003–2005 studerade Kunskapscentrum Katastrofmedicin vid Umeå universitet ambulansolyckor vid ett försäkringsbolag. Av de 16 olyckor med personskador som uppdagades var det i 80 procent av fallen ambulansföraren som vållade olyckan. Liknande problematik återfinns även inom annan utryckningskörning. 16 olyckor kan tyckas låta lite under en tvåårsperiod men måste ses som ett misslyckande för en bransch vars hantverk är just trygghet. Särskilt med tanke på de långtgående möjligheter till förebyggande arbete som står till vårt förfogande.

Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett nationellt problem och det ser likadant ut i hela landet. Rätt kompetens vid utryckningskörning kan vara skillnaden mellan liv och död, där såväl patientens som ambulanspersonalens egen säkerhet står på spel. Kraven på politiker och ledning att tillhandahålla god utbildning och säker utrustning är därför stora, men fortfarande saknas det nationell samordning för att utbilda ambulanspersonal och annan räddningstjänst i utryckningskörning. För att säkra patienternas och räddningspersonalens trygghet bör möjligheterna för en nationell likriktad utbildning i utryckningskörning ses över.

Stockholm den 24 september 2013

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)